top of page

תכנית עבודה שנתית

אוקטובר 2019 -

מטרה מרכזית בתכנית העבודה השנתית, אשר בכוחה להשפיע על מימושן של המטרות האחרות היא: פיתוח ההון האנושי וקידום תרבות ארגונית אפקטיבית על מנת לסייע לצוות החינוכי להתמודד עם הצרכים השונים של תלמידיהם ולהביא לקידומם בתחום הלימודי, הרגשי והחברתי.

מימוש המטרה משמעו:

החינוך הוא תהליך חי, ההקבלה הנראית לי כמתאימה לו ביותר היא החקלאות. גננים יודעים שאין הם יכולים לגרום לצמחים לגדול. הם אינם מחברים את השורשים, מדביקים את העלים וצובעים את עלי הכותרת. צמחים גדלים מעצמם. תפקיד הגננים לוודא שיהיו להם התנאים הטובים ביותר לצמיחה. גננים טובים יוצרים את התנאים הללו. הדבר נכון גם בחינוך. מורים טובים יוצרים תנאים טובים ללמידה. תנאים טובים ללמידה נשענים על רצונו של המורה לסייע ללמידה, על הבנתו שלא מספיק להיות בקיא בחומר שהרי מקצועו אינו ללמד חומר, תפקידו ליצור תנאים טובים ללמידה עבור הילדים, לערב ולעניין אותם, ליצור אצל התל' תשוקה ללמוד, לחוש שייכים, רצויים, חלק חשוב מקבוצה. לפעול למען: היכרות עמוקה עם כל תלמיד, זיהוי הצרכים של כל תלמיד. לשאוף להוציא מכל תלמיד את הטוב ביותר, לדאוג לאיכות ההוראה, לעשות שימוש במגוון שיטות הוראה, לטפח אצל התל' אהבת הלמידה, לטפח את מעורבותם, את הציפיות של התלמידים מעצמם, את הציפיות שלו מהתלמידים, להיות אמון על מציאת האיזון הנכון בין הוראה המבוססת על מסירת עובדות באמצעות הרצאה ישירה לבין הוראה פרוגרסיבית המבוססת על למידה באמצעות חקירה ודרישה, שתאפשר ביטוי עצמי ופעילות בקבוצות קטנות.

פוסטים אחרונים

הצג הכול

רגעים לאחר סיום שנה"ל ויציאתי לחופשה, חשוב לי לשקף בפניכם נושא המעסיק אותי ומשמעותי עבור כולנו. נושא זה מכיל מספר היבטים, אותם אפרוש בפניכם: א. זמן קורונה מזה שנה וחצי אנו מתנהלים תחת איום מגפת הקורונ

הורים יקרים בוקר טוב, חלף שבוע מאז פתיחת שנה"ל ואנו בבית חינוך שמחים לראות מדי יום את ילדינו ועושים ככל יכלתנו על מנת לקיים שגרת יום רגועה ובטוחה תוך שמירה על בריאות התלמידים והצוות. מדי יום אנו מקבלי

דצמבר 2019 - החברה הוא אחד משלושת הערכים עליהם מושתת החינוך בבית חינוך. השירה בציבור בסיום כל שבוע, היא מהווי החברה ומהווה מפגש שבועי של החברה סביב שירה. השירה מטפחת ומחזקת את תחושת השייכות של התלמיד

bottom of page