top of page

תהליך הערכה

נובמבר 2019 -

אנו מאמינים כי לכל תלמיד צורך אמתי במשוב משמעותי מהמחנכים שלו, וכן שעליו להיות שותף פעיל, בתהליך ההערכה, תוך שהוא עושה רפלקציה. כל זאת מן הטעמים: א. ללא תהליך הערכה לא תתקיים למידה. ב. לטובת פיתוח מוטיבציה להתפתחות וצמיחה אישית - תהליכי המשוב – הערכה תוך התבוננות אישית – הם הדרך לקידום לומדים. שיח מקדם ביחס למשוב – כחלק משיחות סיכום המחצית שעורכים מחנכי הכיתות עם התלמידים – מסייע להפקת משוב איכותי בו מציב התלמיד יעדים אישיים לשיפור ולשימור, לקראת המחצית הבאה.

חשוב להפריד בין הצורך של התלמיד במשוב לבין הצורך של ההורים - בקבלת מידע קונקרטי, מדויק, זמין ואיכותי ביחס להישגי התלמידים ותפקודם. שיתוף פעולה זה – בית הספר, התלמיד וההורה - מסייע ביצירת הערכה כוללת – מחנך ותלמיד, אל מול ההורה, היא תאפשר שיקוף ריאלי לתל' ולהוריו ביחס ליעדיו ואופן השגתם בדרך המיטבית עבורו, ותביא להתקדמותו.

תהליך ההערכה בבית הספר מציב במרכזו את הלומד ומאפשר לו לקחת חלק פעיל בתהליך ההערכה העצמי שלו, עם סיומה של כל מחצית, וזאת לשם ביצוע רפלקציה מקדמת על שעבר ועל שעתיד לעשות במהלך המחצית הבאה.

בבסיסה של תפיסה זו ניצבים עקרונות של: א. למידה דיפרנציאלית, הערכה דיפרנציאלית, שיתרונה המרכזי וייחודה, נעוצים ביכולתה לחזק את הקשר בין המורה והתלמיד ולעבוד עם כל תלמיד באופן פרטני וייחודי לו מבלי להציג קריטריונים אחידים אשר לרוב אינם פוגשים את כלל התלמידים באותה הנקודה. ב. עקרון חינוכית-ערכית החותרת לנטוע בתלמיד מידה של אחריות באשר לתפקודו הלימודי, תוך שאיפה להציב בפניו מראה שתאפשר לו להציב יעדים לשימור ביחס למחצית שחלפה ויעדים לשיפור במחצית הבאה. מכאן ההערכה בבית הספר היא הערכה מעצבת: היא מבוססת הערכה עצמית ומבוססת דיאלוג מחנך תלמיד.

על מנת לממש תפיסה זו:

המחנכים מקיימים שיחות אישיות עם תלמידי כיתתם, לקביעת יעדים ומעקב אחריהם. את התהליך יתעד התלמיד במהלך השנה בפורטפוליו-תלקיט. מפגשי מחנך תלמיד כוללים קביעת יעדים, דרכי מימושם, מעקב, תיעוד התהליך בפורטפוליו, מפגש אספת הורים מחנכי הכיתה, התלמיד והוריו.

תלקיט Portfolio התלקיט הינו אוסף מכוון של עבודות (בתהליך או גמורות) דוגמאות, וחומרים שנאספו בתהליך הלמידה תוך תהליך של רפלקציה של התלמיד/ה, המציג את מאמציהם, התקדמותם והישגיהם בתחום מסוים או בכמה תחומים. באמצעות התלקיט ניתן לשלב הוראה והערכה בצורה מתמשכת. הכלי מאפשר יצירת דיאלוג ושיתוף פעולה בין המורה לתלמיד ולעמיתים. בתהליך הכנת התלקיט התלמיד לומד לזהות את הצדדים החזקים שלו ולהתמודד עם חולשותיו תוך למידה עם מכוונות והערכה עצמית. התלקיט הינו אמצעי להערכה אותנטית, דינמית, מתמשכת, רב-ממדית, אינטראקטיבית המעבירה את המסר שהלימוד לעולם אינו נשלם. התלקיט הוא מעין חלון הצצה לראש התלמיד, אמצעי המשמש גם את המורים וגם את התלמידים להבנת התהליך החינוכי האישי שתלמיד עובר. התלקיט משמש גם כלי חינוכי לעידוד התלמידים לקחת אחריות על הלמידה. התלקיט אינו רק כלי הוראה ואינו רק כלי הערכה - הוא מכיל את שניהם גם יחד.

התלקיט משקף ומבטא את תהליכי הלמידה:

א. מעורבות התלמיד בלמידה כפי שתועדה לאורך זמן.

ב. יכולות של התלמיד בלמידה שיתופית וכישורים חברתיים של עבודת צוות.

ג. צמיחה והתפתחות של התלמיד בתחומי דעת עיוניים.

ד. מיומנויות של תלמיד בהפקת פרוייקטים ועבודות כתובות.

לצד זאת, נמשיך ונקיים מבחנים חיצוניים של משרד החינוך ומיפויי הישגים פנימיים בארבע מקצועות הליבה: מדעים, אנגלית, עברית ומתמטיקה. המיפויים מתקיימים אחת במחצית השנה ובסיום שנה"ל. ועליהם מקבלים התלמידים משוב ממחנכי הכיתות או המורה המקצועית בנושא הלימוד הרלוונטי. המיפויים יועברו בכיתות היסודי בצורה של מבדק ידע. ובחטיבה כמבחן מחצית. החומר למיפוי משקף את הנדרש מהלומד בהתאם לכיתה ולשלב הלמידה בו הוא מצוי ומותאם לתכנית הלימודים הנדרשת ע"י משרד החינוך. לתוצאות המיפויים נחשוף את התלמידים: בכיתות היסודי - בתהליך משוב מקדם (שיח עם המורה המקצועית \ מחנכת הכיתה) וההורים – במפגש מחנך הורה, או באספה קטנה, אספה גדולה.

בכיתות החט"ב – בציוני המבחנים, בתעודה, בתהליך משוב מקדם (שיח עם המורה המקצועית \ מחנכת הכיתה) וההורים – במפגש הורה מחנך או באספה קטנה, אספה גדולה).

פוסטים אחרונים

הצג הכול

רגעים לאחר סיום שנה"ל ויציאתי לחופשה, חשוב לי לשקף בפניכם נושא המעסיק אותי ומשמעותי עבור כולנו. נושא זה מכיל מספר היבטים, אותם אפרוש בפניכם: א. זמן קורונה מזה שנה וחצי אנו מתנהלים תחת איום מגפת הקורונ

הורים יקרים בוקר טוב, חלף שבוע מאז פתיחת שנה"ל ואנו בבית חינוך שמחים לראות מדי יום את ילדינו ועושים ככל יכלתנו על מנת לקיים שגרת יום רגועה ובטוחה תוך שמירה על בריאות התלמידים והצוות. מדי יום אנו מקבלי

דצמבר 2019 - החברה הוא אחד משלושת הערכים עליהם מושתת החינוך בבית חינוך. השירה בציבור בסיום כל שבוע, היא מהווי החברה ומהווה מפגש שבועי של החברה סביב שירה. השירה מטפחת ומחזקת את תחושת השייכות של התלמיד

bottom of page