top of page

שמירה על בריאות התלמידים והצוות

הורים יקרים


בוקר טוב,

חלף שבוע מאז פתיחת שנה"ל ואנו בבית חינוך שמחים לראות מדי יום את ילדינו ועושים ככל יכלתנו על מנת לקיים שגרת יום רגועה ובטוחה תוך שמירה על בריאות התלמידים והצוות. 

מדי יום אנו מקבלים מידע על משפחות הנכנסות לבידוד עקב חשיפת בן משפחה לחולה מאומת. ומשפחות אחרות הפונות בשאלה מה ההשלכה על תלמיד/ה שמי מבני משפחתו נחשף לחולה מאומת.

לידיעת כולם, 


  • לפי הנחיות משרד הבריאות, מי שנחשף באופן ישיר לחולה מאומת ומעל ל- 15 דקות מחוייב בבידוד ויש להשלימו עד תום ימי הבידוד.

  • יחד עם זאת, מאחר ולכולנו ערבות הדדית ואחריות קהילתית אבקש לגלות ערנות מוגברת, לכן, במידה ולבן משפחה מתגלים סימנים ברורים של הנגיף, והוא אמור לבצע בדיקת קורונה, אנא אל תשלחו את הילד/ה לבית חינוך, עד לקבלת תשובה שלילית של הבדיקה. עם קבלת תשובה שלילית, הילד/ה יחזרו לבית חינוך לשגרת הלימודים

  • במידה וכל דיירי הבית חשים בטוב ללא כל סממן, הילדים יכולים להגיע ללימודים, תוך הקפדה יתירה על עטיית מסיכה והקפדה על שמירת היגיינה.

  • במידה ובן משפחה נחשף לחולה מאומת ואינכם יכולים להקפיד על בידוד מוחלט, אנא אל תשלחו את ילדכם לבית חינוך עד להשלמת הבידוד.

  • תלמיד החש ברע בבוקר הימנעו מלשלוח אותו לבית חינוך.

  • בכל החלטה על כניסה לבידוד, יידעו נא את מחנך/ת הכיתה.

מאחלת לכולנו שנמשיך לנהל שגרת חיים בטוחה בריאים ואיתנים ברוחנו.

ענת 


פוסטים אחרונים

הצג הכול

רגעים לאחר סיום שנה"ל ויציאתי לחופשה, חשוב לי לשקף בפניכם נושא המעסיק אותי ומשמעותי עבור כולנו. נושא זה מכיל מספר היבטים, אותם אפרוש בפניכם: א. זמן קורונה מזה שנה וחצי אנו מתנהלים תחת איום מגפת הקורונ

דצמבר 2019 - החברה הוא אחד משלושת הערכים עליהם מושתת החינוך בבית חינוך. השירה בציבור בסיום כל שבוע, היא מהווי החברה ומהווה מפגש שבועי של החברה סביב שירה. השירה מטפחת ומחזקת את תחושת השייכות של התלמיד

נובמבר 2019 - אנו מאמינים כי לכל תלמיד צורך אמתי במשוב משמעותי מהמחנכים שלו, וכן שעליו להיות שותף פעיל, בתהליך ההערכה, תוך שהוא עושה רפלקציה. כל זאת מן הטעמים: א. ללא תהליך הערכה לא תתקיים למידה. ב.

bottom of page