top of page

השירה בציבור בבית חינוך

עודכן: 9 בספט׳ 2020

דצמבר 2019 -

החברה הוא אחד משלושת הערכים עליהם מושתת החינוך בבית חינוך. השירה בציבור בסיום כל שבוע, היא מהווי החברה ומהווה מפגש שבועי של החברה סביב שירה. השירה מטפחת ומחזקת את תחושת השייכות של התלמיד לחברת הילדים. השירה מהווה אתנחתא במהלך יום הלימודים. מסגרת זו הנה שיעור ככל שיעור אחר במערכת הלימודים בבית חינוך. מסגרת זו מתקיימת בחדר האוכל, המשמש חדר התרבות שלנו, התקרה בו אקוסטית, ובקרוב מאוד נתחדש במערכת טכנולוגית ושמע חדשה ומותאמת לחלל בו מתקיימת השירה. מחנך/ת הכיתה מלווה את הכיתה לשירה ובמהלכה.


השירה השירה מתקיימת בשתי משמרות. המשמרת הצעירה - כיתות א'- ד' בשיעור הרביעי, המשמרת הבוגרת - כיתות ה' - ט' בשיעור השני. השיעור כולל: שירה כללית המותאמת לשכבות הגיל, לימוד שיר חדש, האזנה למוזיקה, הופעה מוזיקלית קצרה של קבוצת תלמידים/תלמיד, מעשים ליום שישי - סיכום שבועי מהנעשה בבית חינוך בארץ ובעולם, הנכתבים על ידי מזכירות החברה, שירת המחרוזת, ברכה ייחודית שלנו להדלקת נרות, חלוקת הכיבוד שהוכן במטבח שלנו . כל אלו מהווים את התכנית הקבועה של השיעור הזה.

הצוות החינוכי הנוכח בשירה מטפח בעקביות ובנחישות אוירה של שקט, שירה תרבותית, רגועה, שמיעה מרוכזת למוזיקה תוך התנהגות נאותה במהלך השירה.בכיתות א' - ו' נלמדים השירים במהלך השבוע במסגרת שיעור המוקדש ללימוד שירת הארץ - כהכנה לקראת השירה בציבור.


את השירה בציבור מרכזים - עירית נחום את השירה במשמרת הצעירה, אופיר את השירה במשמרת הבוגרת. עירית עובדת מול רונן - המלמד שירת הארץ, על רפרטואר השירים בכיתות א-ו. בכיתות ה'-ט' התלמידים מכירים את השירים, ומדי שבוע נבחר שיר אחד חדש, אותו ילמדו התלמידים במהלך השבוע בכיתתם.

את השירים לשתי המשמרות בוחרים תלמידי וועדת שירה בציבור, הנפגשים מדי יום שלישי במסגרת הועד הפועל. תלמידי הוועדה מלווים על ידי מרכזי הוועדה ועוז המורה המלווה וועדה. הוועדה מקפידה שלקט השירים יכלול שירת הארץ - שירים ישנים ושירים חדשים, כולם בשפה העברית. כמו כן ישנם שירים בנושאים הקשורים לאירועים בלוח השנה שלנו ובכלל.


שיעור זה נשמר בבית חינוך מאז שנת 1931, עת הוקם בית חינוך ברחוב לסל ועד היום.


פוסטים אחרונים

הצג הכול

רגעים לאחר סיום שנה"ל ויציאתי לחופשה, חשוב לי לשקף בפניכם נושא המעסיק אותי ומשמעותי עבור כולנו. נושא זה מכיל מספר היבטים, אותם אפרוש בפניכם: א. זמן קורונה מזה שנה וחצי אנו מתנהלים תחת איום מגפת הקורונ

הורים יקרים בוקר טוב, חלף שבוע מאז פתיחת שנה"ל ואנו בבית חינוך שמחים לראות מדי יום את ילדינו ועושים ככל יכלתנו על מנת לקיים שגרת יום רגועה ובטוחה תוך שמירה על בריאות התלמידים והצוות. מדי יום אנו מקבלי

נובמבר 2019 - אנו מאמינים כי לכל תלמיד צורך אמתי במשוב משמעותי מהמחנכים שלו, וכן שעליו להיות שותף פעיל, בתהליך ההערכה, תוך שהוא עושה רפלקציה. כל זאת מן הטעמים: א. ללא תהליך הערכה לא תתקיים למידה. ב.

bottom of page