top of page

המפתח לשינוי ולצמיחה

יוני 2019 -

"אני חוזרת לעבר ללקט גחליליות

לבנות מהן סולם של כוכבים

שבילים שלא הלכתי כי לא יכלו להיות

אולי עוד מחכים שם בשבילי.

אם תבוא לבי לשם

תבוא אל העבר בלי לעצור

נאסוף את כל הטוב

נאסוף את כל התם

נאסוף גחליליות ונחזור...

אני חוזרת לעבר, לא פוחדת מהזמן

יודעת להבחין בין טוב לרע"

מתוך "גחליליות", אסתר שמיר

העבר לעולם לא נעלם. הוא קיים ומשפיע. אנו מחויבים להתייחס אליו ולהבין את מקומו בתהליך עיצוב הזהות של הילד. עלינו לנסות לראות את נקודת האור בעבר, גם אם הוא מורכב. כמו בשיר של אסתר שמיר – לטייל עם הילד בעברו, ללקט איתם גחליליות ולבנות מהן סולם של כוכבים. עלינו לטייל בעבר מבלי לפחד ממנו, לדעת להבחין בין טוב לרע, לאסוף את כל הטוב ולחזור.

חוויית העבר ותפיסת העתיד משפיעות על האופן שבו כל אחד מאתנו מתנהל בהווה, בין שאנו מודעים לכך ובין שלא. ילדים מגיעים לגיל ההתבגרות עם סל של חוויות, תפיסות ואמונות לגבי יכולותיהם, לגבי מה שטומן להם העתיד ולגבי החברה שסביבם. עם זאת, עיקר המאמצים שלהם ושלנו המבוגרים נוגעים לכאן ועכשיו. הם מצדם עסוקים בבחינת הגבולות של עצמם ושל העולם שסביבם ובעיצוב זהותם. ואנו עסוקים בליווי שלהם בתהליכים היומיומיים האלו.

בשיחות עם מתבגרים, כשאנו מנסים להסביר להם שיש השלכות להתנהגויות ולהחלטות שלהם, אנו זוכים לפעמים לתגובות או להתנהגות של:

"לא אכפת לי, "ככה טוב לי". אלה נובעות מהנטייה הטבעית בגיל הזה "לחיות את הרגע". לעיתים מסתתר מאחורי תגובה זאת מערך שלם של ציפיות ואמונות לגבי מה שאני מסוגל לו ולגבי מה שצופן לי העתיד.

כאשר לגיל ההתבגרות מתווספות, חוויות מהעבר, של קושי, אכזבה או משבר, כאשר חוויית ההצלחה מועטה ומוקפת בחוויות אחרות ואינן מתווכות ע"י מבוגרים, מבחינת המתבגרים הן אינן קיימות. כאשר המבוגרים מסביבם, המודלים הטבעיים לחיקוי – הורים, אחים גדולים, קרובי משפחה – לא מצליחים בחייהם על אף שהשתדלו והתאמצו, או שהמודלים מוצלחים מדי ביחס לאופן שבו המתבגר תופס את עצמו ואת סיכוייו לעמוד בציפיות, תחושת המיצוי של הרגע הנוכחי מקבלת משנה תוקף. בבחינת "אין עבר – אין מחר": אין לי חוויות הצלחה מהעבר להישען עליהן, ואין גם תקווה לעתיד טוב יותר, מה שמוביל להתנהגות לא מחושבת עם תועלת מזערית, מוטיבציה נמוכה ודימוי עצמי נמוך. התלמיד, מספר לעצמו על פי הבנתו מה אומרים עליו הקשיים שחווה, נסיבות החיים שבהן גדל וההצלחות אם ישנן. אותו סיפור פנימי ואותה נקודת מבט אישית מהותיים אצל כל תלמיד. לעיתים קרובות הבנת הנרטיב – הסיפור שהוא מספר לעצמו – הוא המפתח לשינוי ולצמיחה.

פוסטים אחרונים

הצג הכול

רגעים לאחר סיום שנה"ל ויציאתי לחופשה, חשוב לי לשקף בפניכם נושא המעסיק אותי ומשמעותי עבור כולנו. נושא זה מכיל מספר היבטים, אותם אפרוש בפניכם: א. זמן קורונה מזה שנה וחצי אנו מתנהלים תחת איום מגפת הקורונ

הורים יקרים בוקר טוב, חלף שבוע מאז פתיחת שנה"ל ואנו בבית חינוך שמחים לראות מדי יום את ילדינו ועושים ככל יכלתנו על מנת לקיים שגרת יום רגועה ובטוחה תוך שמירה על בריאות התלמידים והצוות. מדי יום אנו מקבלי

דצמבר 2019 - החברה הוא אחד משלושת הערכים עליהם מושתת החינוך בבית חינוך. השירה בציבור בסיום כל שבוע, היא מהווי החברה ומהווה מפגש שבועי של החברה סביב שירה. השירה מטפחת ומחזקת את תחושת השייכות של התלמיד

bottom of page