top of page

"בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים..."

אפריל 2019


כמה מהגיגי מחשבותיי, רגע לפני שאווירת החג המיוחדת תרד ותעטוף כל פיסה, תתפוס מקומה בכל קרן רחוב, בכל בית יהודי ובהיכלי ליבנו

בערב יום שישי, נסב כולנו אל השולחן המשפחתי ונערוך את הטכס המוכר כל כך של "סדר הפסח לבי מתמלא התרגשות

מהעצמה שמביא עמו טכס זה . זהו טכס, אותו תקיימנה באותה העת משפחות רבות בארץ, וברחבי העולם כולו

בו פזורים בניו של העם היהודי

זהו חלק משמעותי מכוחנו כעם המצליח לשמר לאורך דורות רבים את קיומם של טכסיו, אשר הפכו למסורת ולנכסי התרבות שלו

אני תוהה, ומתחבטת ביני לביני בשאלה: כיצד יתכן שלאורך דורות רבים, שב העם היהודי, לקיים מדי שנה בשנה את טכס - "סדר הפסח"?

התשובה מצויה בהגדה עצמה: "בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים

העילה לקיום טכס "סדר הפסח" הנה יציאת מצריים – התהוותו של עם, מעבדים לעם של בני – חורין.

מאחר ויציאת מצריים שלנו כעם ושל כל אחד מאתנו כפרט, טרם תמה, קיום טכס "סדר הפסח" ממשיך להיום חלק משמעותי מקיומנו גם היום. נשאלת השאלה, האם ימשיך להיות כזה גם בעתיד? הרי שהתשובה תלויה בהחלטה של כל אחד מאתנו לצאת "מהמצרים שלו" מהשעבוד הפרטי לחירות שיבחר

בשעה שתסבו אל שולחן החג החגיגי לקיום טכס "סדר הפסח" בחברת משפחותיכם, אני מזמינה כל אחד ואחת מכם, לחשוב על המשפט: "בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים..." וראו עצמכם מחויבים ב"יציאת מצריים" הפרטית שלכם ושל האהובים עליכם. כל אחד מאתנו, משועבד לדבר מה בחייו... זו העת לצאת משעבוד לחירות, תחילה מחשבתית, אחר כך רגשית ולבסוף מעשית.

את התקווה והתפילה לחירות הפרטית של כל אחד מאתנו, ושל עם ישראל כולו אני נושאת כתפילה חרישית. מי ייתן שתתממש "יציאת מצרים הפרטית" של כל אחד מאתנו ונפעל מתוך חירות, אשר תהיה המנוע לעשייתנו

חג חירות שמח לכם ולבני משפחותיכם

אביב של לבלוב, ניחוחות ושגשוג בכל מעשה ידיכם

שהאביב יצבע את בחירותיכם בצבעי ההצלחה.

פוסטים אחרונים

הצג הכול

רגעים לאחר סיום שנה"ל ויציאתי לחופשה, חשוב לי לשקף בפניכם נושא המעסיק אותי ומשמעותי עבור כולנו. נושא זה מכיל מספר היבטים, אותם אפרוש בפניכם: א. זמן קורונה מזה שנה וחצי אנו מתנהלים תחת איום מגפת הקורונ

הורים יקרים בוקר טוב, חלף שבוע מאז פתיחת שנה"ל ואנו בבית חינוך שמחים לראות מדי יום את ילדינו ועושים ככל יכלתנו על מנת לקיים שגרת יום רגועה ובטוחה תוך שמירה על בריאות התלמידים והצוות. מדי יום אנו מקבלי

דצמבר 2019 - החברה הוא אחד משלושת הערכים עליהם מושתת החינוך בבית חינוך. השירה בציבור בסיום כל שבוע, היא מהווי החברה ומהווה מפגש שבועי של החברה סביב שירה. השירה מטפחת ומחזקת את תחושת השייכות של התלמיד

bottom of page